Company We are an alternative investment fund management company (compliant with EU Directive on Alternative Investment Fund Management) that manages invested capital from institutional, corporate and private investors. Our management team has a proven track record of numerous successful transactions in Croatia and other CEE countries.


Goals It is our intention to offer to local and foreign investors, focusing on Croatia and SEE markets, an alternative investment platform. While, on the other hand, provide entrepreneurs with an alternative form of funding to classic bank financing and/or funding via the capital markets, since, currently, such funding is of limited availability to a lot of attractive projects and successful companies and entrepreneurs. Also, it is of our interest, through investing in successful projects, to contribute to the overall development of free-market societies, as Croatia and the rest of the SEE markets are still on the path of transition and require a deep value approach towards investments.


Focus We are focusing on the provision of growth and expansion capital to enterprises with special attention on export-oriented companies and of course the newly developing industries in the SEE region (renewable energy, green-tech industry, and sustainable touristic industry projects). Our company is located in Zagreb and all its operations are regulated by the local regulatory body (www.hanfa.hr) which is fully compliant with EU law. Our debut fund, HONESTAS ECF, is expected to be fully invested by Q3 2016 and we are preparing a new fund, HONESTAS SEE, which will be focused on the southeast European countries. The new fund is expected to be implemented by Q1 2017.


Management Board

Marijana Galović je diplomirana pravnica koja je kroz svoje radno iskustvo stekla znanja s područja prava, tržišta nekretnina, tržišta kapitala, te fondovske industrije. Položila je pravosudni ispit 2006. godine. Tijekom studija asistirala je u renomiranom odvjetničkom uredu, a nakon završenog studija bila je pripravnik na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva kao upravni savjetnik obavljala je poslove rješavanja žalbi na građevinske i lokacijske dozvole, te poslove upravnog nadzora. Godine 2006. postaje voditelj projekta u društvu FIMA RED d.o.o., koje je bilo član FIMA GRUPE, gdje je obavljala sve poslove vezane za upravljanje nekretrnina u portfelju FIMA GRUPE, te je bila pravna podrška u osnivanju nekretninskog fonda FIMA PROPRIUS d.d. Nakon osnivanja nekretninskog fonda postaje savjetnik Uprave FIMA GLOBAL INVEST d.o.o., te savjetuje upravu Društva o svim pitanjima s područja tržišta kapitala, te koordinira poslove vezane za nekretninski fond. Društvo MD Poslovna Savjetovanja d.o.o. za strateško poslovno savjetovanje suosniva 2010. godine, gdje je pružala usluge poslovnog savjetovanja klijenata, posebno u dijelu strateških rješenja financiranja i restrukturiranja društva, te unapređenja poslovnih procesa klijenata. Savjetovala je uprave društva i članove nadzornih odbora renomiranih hrvatskih tvrtki, te je zajedno sa svojim brojnim suradnicima pružala široki spektar usluga iz područja investicijskog bankarstva te pravnog i poslovnog savjetovanja. U rujnu 2016. godine imenovana je predsjednicom Uprave Honestas PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Dario Vilović diplomirao je 2003. godine management na Rochester Institut Technology. Licencu za investicijskog savjetnika stekao je 2007. godine u programu Hrvatske Agencije za Nadzor Financijskih Usluga (HANFA), te certifikate za risk management i portfolio management. Svoju karijeru započinje 2004. godine u Društvu Ilirika investments d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima zadužen za poslove razvoja i ekspanzije društva te u osnivanju prvog investicijskog fonda. Kasnije je bio voditelj odjela Front Office-a. Fondovi pod upravljanjem su ubrzo postali vodeći fondovi po prinosu pa je fond Ilirika Jugoistočna Europa dobitnik priznanja „Zlatni udjel“. Početkom 2007. godine HANFA odobrava osnivanje društva za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital u kojoj je partner i član Uprave. Aktivno je radio na poslovima vezanim uz osnivanje ureda u Republici Hrvatskoj, te razvoja poslovanja u svim segmentima, te na poslovima osnivanja fondova društva. U prosincu 2011. godine prenosi upravljanje fondova na drugo društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d. (kasnije Neta Capital Croatia d.d.) gdje do srpnja 2013. godine obavlja funkciju izvršnog direktora. U srpnju iste godine imenovan je za Predsjednika Uprave. U prosincu 2015. godine postaje regionalni direktor prodaje u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Alpen Invest d.d. iz Ljubljane. U srpnju 2017. godine imenovan je članom Uprave društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. gdje je zadužen za poslove vođenja investicijske politike i upravljanja portfeljima investicijskih fondova pod upravljanjem Društva.


Honestas Private Equity Partneri d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080746789. Sjedište: Jurišićeva 12, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 32697869602. Broj poslovnog računa IBAN: HR9423300031151427005 otvoren kod Societe Generale – Splitska banka d.d. i HR5623400091110561339 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.Temeljni kapital 4.698.800 HRK uplaćen u cijelosti, predsjednica Uprave: Marijana Galović, član Uprave: Dario Vilović

Annual report

Here is a financial summary of our performance for 2015

News & Publications

Read the latest press releases, articles, fund publications and changes featuring Honestas.

Linkedin

Connect with us through Linkedin.