Kako financirati poslovanje fondovima rizičnog kapitala?
Obavijest o delegiranju poslova na treće osobe

Datum objave: 10.02.2017.

Ovim putem obavještavamo sve ulagatelje o delegiranju poslova Back Office-a i knjigovodstva na
Perfectus računovodstvo d.o.o., Gatalovečka 3, Zagreb, OIB: 162953442906.

Obavještavamo vas da ćemo po potpisu Ugovora te Ugovora o knjiženju računovodstvene dokumentacije iz 2016. godine s društvom Perfectus računovodstvo d.o.o. iz Zagreba, postupiti sukladno odredbi članka 65. stavka 6. Zakona, te na interentskoj stranici objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu kao i identitet treće osobe.

 

 

Opći podatci o depozitaru

 

 

 

Tvrtka OTP BANKA d.d.
Sjedište Domovinskog rata 61, 21000 Split
Temeljni kapital 991.425.800,00 HRK
Pravni oblik Dioničko društvo

Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1210/2003 od 23. travnja 2003. godine te Z.Br. 1737/2010 od 24. studenog 2010. Godine i Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), klasa: UP/I-451-04/10-03/4 Ur. broj: 326-111-10-3 od 26. kolovoza 2010. godine

Popis svih trećih osoba s kojima je OTP BANKA d.d. sklopila ugovore o delegiranju poslova https://www.splitskabanka.hr/Portals/8/Popis%20tre%C4%87ih%20osoba%20s%20kojima%20su%20sklopljeni%20ugovori%20o%20delegiranju%20poslova%20skrbni%C5%A1tva.pdf?ver=2017-07-13-125046-100

 

Pravilnik o pritužbama ulagatelja