Company We are an alternative investment fund management company (compliant with EU Directive on Alternative Investment Fund Management) that manages invested capital from institutional, corporate and private investors. Our management team has a proven track record of numerous successful transactions in Croatia and other CEE countries.


 

Goals It is our intention to offer to local and foreign investors, focusing on Croatia and SEE markets, an alternative investment platform. While, on the other hand, provide entrepreneurs with an alternative form of funding to classic bank financing and/or funding via the capital markets, since, currently, such funding is of limited availability to a lot of attractive projects and successful companies and entrepreneurs. Also, it is of our interest, through investing in successful projects, to contribute to the overall development of free-market societies, as Croatia and the rest of the SEE markets are still on the path of transition and require a deep value approach towards investments.


 

Focus We are focusing on the provision of growth and expansion capital to enterprises with special attention on export-oriented companies and of course the newly developing industries in the SEE region (renewable energy, green-tech industry, and sustainable touristic industry projects). Our company is located in Zagreb and all its operations are regulated by the local regulatory body (www.hanfa.hr) which is fully compliant with EU law. Our debut fund, HONESTAS ECF, is expected to be fully invested by Q3 2016 and we are preparing a new fund, HONESTAS SEE, which will be focused on the southeast European countries. The new fund is expected to be implemented by Q1 2017.


Management Board

 

Marijana Galović – predsjednica Uprave
Diplomirana pravnica koja je kroz svoje radno iskustvo stekla znanja s područja prava, tržišta nekretnina, tržišta kapitala, te fondovske industrije. Položila je pravosudni ispit 2006. godine. Tijekom studija asistirala je u renomiranom odvjetničkom uredu, a nakon završenog studija bila je pripravnik na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva kao upravni savjetnik obavljala je poslove rješavanja žalbi na građevinske i lokacijske dozvole, te poslove upravnog nadzora. Godine 2006. postaje voditelj projekta u društvu FIMA RED d.o.o., koje je bilo član FIMA GRUPE, gdje je obavljala sve poslove vezane za upravljanje nekretrnina u portfelju FIMA GRUPE, te je bila pravna podrška u osnivanju nekretninskog fonda FIMA PROPRIUS d.d. Nakon osnivanja nekretninskog fonda postaje savjetnik Uprave FIMA GLOBAL INVEST d.o.o., te savjetuje upravu Društva o svim pitanjima s područja tržišta kapitala, te koordinira poslove vezane za nekretninski fond. Društvo MD Poslovna Savjetovanja d.o.o. za strateško poslovno savjetovanje suosniva 2010. godine, gdje je pružala usluge poslovnog savjetovanja klijenata, posebno u dijelu strateških rješenja financiranja i restrukturiranja društva, te unapređenja poslovnih procesa klijenata. Savjetovala je uprave društva i članove nadzornih odbora renomiranih hrvatskih tvrtki, te je zajedno sa svojim brojnim suradnicima pružala široki spektar usluga iz područja investicijskog bankarstva te pravnog i poslovnog savjetovanja. U rujnu 2016. godine imenovana je predsjednicom Uprave Honestas PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Nikola Planinić – član Uprave
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu. Gospodin Planinić ima višegodišnje iskustvo rada na financijskim tržištima, u upravljanju operativnim procesima i vođenju projekata u bankarstvu i financijskim institucijama. Kao specijalnosti izdvajamo financijska tržišta, bankarstvo, financije, privatno bankarstvo, skrbništvo, depozitarne usluge, operacije i upravljanje projektima u bankarstvu i financijskim institucijama.Karijeru u financijskoj industriji započeo je u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d.  gdje je proveo sedam godina na poslovima Voditelja Sustava prijeboja i namire, nastavlja ju u investicijskom društvu Abacus brokeri d.d., kao član Uprave, a krajem 2010. godine zapošljava se u investicijskom društvu Aktiv brokeri d.o.o. na poziciji Glavnog savjetnika. Od 2012. do 2017. godine radi na poslovima Direktora Skrbništva i Direktora poslovnice Primorske banke d.d. Rijeka u Zagrebu, s glavnim projektnim zaduženjem razvoja usluga i proizvoda privatnog bankarstva i organizacije poslovanja Poslovnice Zagreb. U studenom 2018. godine, imenovan je članom Uprave HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, gdje je između ostalog zadužen za vođenja investicijske politike i upravljanja portfeljima investicijskih fondova pod upravljanjem Društva, organizaciju rada i poslove Front Office-a, prodaju i sl.

Milan Horvat – predsjednik NO

Tomislav Ilić – zamjenik predsjednika NO

Davor Subotić – član NO


FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080746789. Sjedište: Gradišćanska 34, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 32697869602. Broj poslovnog računa IBAN: HR3924070001100474827 otvoren kod OTP banka d.d. i HR5623400091110561339 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.Temeljni kapital 4.698.800 HRK uplaćen u cijelosti, predsjednica Uprave: Marijana Galović, član Uprave: Nikola Planinić, predsjednik Nadzornog odbora Milan Horvat.

Annual report

Here is a financial summary of our performance for 2018

News & Publications

Read the latest press releases, articles, fund publications and changes featuring Honestas.

Linkedin

Connect with us through Linkedin.