Društvo je 18.03.2020. godine promijenilo ime tvrtke u FIMA INVEST d.o.o. , u postupku je izrada nove WEB stranice.